Условия за ползване

 1. Предмет

Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на Mybio.website, чрез който се уреждат правилата за използването при покупка на стоки от електронния магазин, както и защита на личните данни на потребителите.

 1. Данни на продавача

“Уеб Титани” ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ 71А, ет.6,
ЕИК 204956567
“Уеб Титани” ЕООД администрира сайта и електронния магазин mybio.website.
Можете да се свържете с Mybio.website на посочения по- горе адрес, на телефон: 0879869944 или на и-мейл адрес: info@mybio.website.

 1. Определения, използвани в настоящите общи условия

Продавач – MyBio.website съвместно със всички доставчици на стоки и услуги предлагани в онлайн магазина.

Сайт – домейна mybio.website.

Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Mybio.website по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Акаунт – раздел от Сайта, формиран от и-мейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци.

Списък– уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от които са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращани по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Съгласно Закона за електронна търговия в сила от 24.12.2006 г. и чл.6, ал.1,2,3,4. Клиентът ще има право да заяви желание да получава или да прояви отказ от периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и промоции, които ще се изпращат по електронен път.

Транзакция – действието от страна на MyBio.website възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на поръчка за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

Коментар – оценка или критична забележка, в края на описанието на даден продукт.

 1. Общи условия
  • Общите условия на Mybio.website са задължителни за всички потребители на сайта.
  • Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за неговото използване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  • Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива извън контрола на Продавача. При други случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
  • Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 1. Регистрация
  • Достъпът до сайта Mybio.website с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент. Регистрацията не е задължителна за пазаруване в онлайн магазина на Mybio.website. Ползвателят попълва регистрационна форма, в която посочва данните, необходими за издаването на фактура, както и валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес.
  • Mybio.website си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка, ако сметне, че това би било в ущърб на онлайн магазина по какъвто и да е начин. При това положение правото на Клиента е да се обърне към наш сътрудник на посочените телефони на сайта, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по горе мерки. Mybio.website не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 1. Съгласие

С отбелязване в поле “Съгласен съм с Общите условия”, клиентът извършва електронно заявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 1. Условия при поръчване на стоки от онлайн магазина
  • Клиентът може да прави Поръчки от онлaйн магазина след като добави желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки стока е достъпна за покупка само ако бъде завършена до края. Самото й добавяне не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
  • Доставка на стоки от онлайн магазина Mybio.website се изпълняват след създаване на профил или регистрация и направена поръчка за стока. Във формата за поръчка, клиентът посочва начин на плащане, телефонен номер, e- mail адрес за връзка, желан адрес за доставка на поръчката, както и всякаква допълнителна информация относно получаването. Всяка поръчка с валидни данни за доставка, ще получава задължително потвърджение по телефона или e-mail адреса за всяка поръчка, направена от Клиента.
  • Mybio.website си запазва правото да не изпълни поръчка, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако към момента няма наличност от поръчаната стока. Задължително клиента ще бъде уведомен за това на предоставеният телефон за връзка или e-mail адрес. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. Всички цени на Стоките и услугите посочени в онлайн магазина са крайни, обявени са в лева (BGN) и не включват разходите за доставка. Фирма Уеб Титани ЕООД  е регистрирана по ДДС и начислява данък добавена стойност.
  • Клиентът може да откаже или да промени направената от него поръчка преди нейното потвърждение от оператор. Ако по някаква причина стоката поръчана от клиента не може да бъде доставена, операторът може да предложи продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.
  • При желание от страна на Клиента да заплати закупената от него стока по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка такси, комисионни или други плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция.
 1. Потвърждение на поръчката
  • Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за завършената и изпратена поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
  • С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него на посочения от него телефон за връзка с цел потвърждение. Поръчката се потвърждава в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, или на следващия работен ден до 17:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден. Ако не се свържем с Вас в рамките на 24 часа през работните дни или на първия работен ден след почивни дни, значи имаме технически проблем.
  • Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което Клиента ще бъде своевременно уведомен. Анулирането на дадена поръчка не носи никаква отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата при следните случай:
   • анулирана транзакция при онлайн плащане;
   • осъществяване на парична транзакция, която не довежда до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
   • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни
 1. Условия за доставка и начин на плащане
  • Клиента заплаща получената от него стока чрез “наложен платеж”, като се заплаща дължимата сума в момента на доставка на стоките от куриерската фирма.
  • Продавачът се задължава да доставя поръчаните Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
  • Продавача ще осигури подходящо опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващи документи към продукта, ако има такива.
  • Продавачът ще извърши доставката на Стоките само на територията на България.
 1. Условия за връщане на стока
  • Според Закона за защита на потребителя и правилата за търговия, потребителя има право да предяви рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на закупуване на стоката. Клиентът има право да върне закупената от него стока от онлайн магазина в срок до 7 /седем/ работни дни при условие, че стоката е в оригиналната си опаковка и в добър търговски вид, без дефекти и повреди. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него на e- mail адрес info@mybio.website.
  • В случай на връщане на продукт и желание за рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефоните ни за връзка или да пише на нашия e- mail адрес, за да ни уведоми за своето желание. Чрез банков превод ще бъде възстановена сумата заплатена от клиента за върнатата стока, за което е необходимо да се посочи банка, IBAN, BIC и титуляр на сметката. Връщането може да се осъществи всеки работен ден между 10:00 и 18:00 ч. Разходките по връщането на получената стока са за сметка на клиента.
 1. Допълнителни условия за ползване услугите на сайта
  • За да използва услугите на Mybio.website, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация в Интернет страницата на онлайн магазина. При попълване заявлението за регистрация, потребителя се задължава да предостави данни относно самоличността си или други изискуеми от електронната форма данни. Чрез регистрацията си, потребителят получава свой персонализиран профил за индентификация, от който може да следи всички поръчки, направени до момента и тяхното изпълнение. Потребителя има право по всяко време да променя данните, въведени при онлайн регистрацията си.
  • Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Mybio.website на посочените адреси в раздел “контакти” на сайта. Мнения или съобщения, съдържащи нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахвани от сайта.
  • Продавача има право да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения и идеи, пратени или предложени от потребителите на електронния магазин Mybio.website. Те остават собственост на онлайн магазина и фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
  • Mybio.website си запазва правото да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешена информация за стоките. Вероятността от печатни грешки в онлайн магазина не са изключени.
  • Mybio.website има право по всяко време да променя съдържанието в онлайн магазина и настоящите Общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребители за промените. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/ клиенти. Всички промени по Общите условия за ползване се публикуват в сайта на MyBio.Website и са достъпни за всички потребители.
  • Mybio.website не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на опаковките на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуването на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им.
  • Mybio.website има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
  • Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не оказва влияние върху недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
  • Оналйн магазина на Mybio.website може да съдържа линкове към други сайтове, за който Mybio.website не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и друга информация, съдържаща се в тях.
  • Взаимоотношенията между Mybio.website и Клиента, които касаят направена поръчка от сайта, няма да се счита като разрешение от страна на Mybio.website Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на стоките по какъвто и да е начин. Клиентът няма право да прехвърля, продава или разпространява материали, чрез копиране от сайта, освен с изричното съгласие на Mybio.website. В електронния магазин са използвани запазени знаци и марки, снимки от каталози, текстове на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма.
  • Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране или публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, възпроизвеждане на съдържанието, както и създаване на вторични материали са нарушения на авторските права. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, стига това да не противоречи на написаното по-горе.
  • Съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на електронния магазин Mybio.website във връзка с ползването на продуктите предлагани в сайта, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за “Уеб Титани” ЕООД.
  • Mybio.website е онлайн магазин за качествена билкова козметика, хранителни добавки и ръчно направени продукти. Продуктите, които Ви предлагаме, не лекуват здравословни проблеми, а са само превантивно решение срещу тях. Моля, обръщайте се към медицинско лице, ако се съмнявате в това какво действие ще окаже даден продукт върху вашето здраве.

Лични данни

С приемането на Общите условия потребителя изрично се съгласява, че Mybio.website има право да събира и използва следната информация във връзка с регистрацията за ползването на услугите на сайта- име, фамилия, телефон за връзка, e- поща, както и всяка друга доброволно предоставена информация при регистрация. Информацията, която потребителите са въвели ще бъде използвана единствено за тяхното обслужване- приемане и изпълнение на поръчки, абонамент за бюлетин, връзка с потребителя в случай на възникнал проблем, свързан с направена поръчка или с цел подобряване обслужването на сайта. Всички въведени данни от потребителите ще могат да се коригират от личния профил на потребителя.

Mybio.website не изисква да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Mybio.website както и голяма част от сайтовете автоматично събират информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси.

Mybio.website гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за цели, различни от описаните по- горе. Личните данни , предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Mybio.website е вписан в регистъра на администратори на лични данни.

Потребителят има право да откаже получаването на промоционални оферти и реклами на продукти, като изпрати писмено съобщение на e-mail адрес: info@mybio.website.

Клиентите носят отговорност за опазването на поверителносттта на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за вички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Препоръчваме Ви да се отписвате от акаунта си в края на всяка сесия, чрез бутона “Изход”.